Het communicatieplan omvat een drietal processen. Het begin, het plan en het proces.

Laat u vrijblijvend adviseren om nog meer uit uw communicatiebudget te halen. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent.

HET PROCES

 

1. STRATEGISCH PLAN

Met het strategisch plan bepalen we wat en hoe we gaan communiceren. Na het afronden van een praatplan, een brainstormsessie met Creative Crossmedia vormt de rapportage hiervan de basis van het strategisch plan. De communicatiestrategie is een combinatie van onderdelen als reclamedoel, doelgroep en wat de boodschap moet worden.

2. CREATIEVE FASE

Het concept is de creatieve vertaalslag  van de boodschap (het creatief idee). Het vormt de propositie van de communicatieboodschap. Het is de vertaling van wat naar hoe.

De creatieve fase is de uitwerking van het concept. Denk hierbij aan vormgeving, kleurgebruik, beeldgebruik en middelenuitwerking. Voor ieder middel geldt: wat is de functie van het middel, waar wordt het middel gebruikt en hoe zorgen wij ervoor dat de boodschap het beste overkomt.

3. MEDIA FASE

De laatste fase in het proces, als duidelijk is wat en hoe er gecommuniceerd gaat worden. Waarmee kunnen we de boodschap het beste overbrengen en hoe bereiken we de doelgroep. Belangrijke overwegingen voor keuze media zijn: doelgroep (1 of meerdere beslissers/ mono of multimedia) doelstellingen, concurrentie, bereik, contactfrequentie, budget en het communicatievermogen.